Tag Archives: AI/ML

AI AWS

अमेजन वेब सेवाहरू (AWS) भित्रका सबै AI आधारित सेवाहरू

अमेजन वेब सेवा (AWS) भित्रका सबै AI आधारित सेवाहरू मा केहि दशक देखि छ, तर यो केहि वर्ष पहिले छ जब हामी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उन्नती हेर्न सकेका छौं, र एक ऐसो कम्पनी हो जो यस क्षेत्रमा अगुवाई गर्दछ यो अमेजन वेब सेवा (AWS) हो। AWS एमएल मा दलहरू बनाउन, शिक्षाविदहरूलाई तत्वहरू प्रशिक्षण गर्न र मोडेल विकसित गर्ने उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। एवबडी सेजमेकरले डेटा अन्वेषण र मोडेल विकासका लागि अग्रिम एमएल एल्गोरिथ्महरूमा पहुँच प्रदान गर्दछ।

Continue reading